top of page

Voorwaarden van gebruik

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, danwel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en houdt zicht het recht voor om de inhoud van de informati op de website te wijzigen.

 

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website. Wij zijn niet aanspraken voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden derhalve geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsite waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Wij garanderen niet dat de informatie, software danwel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gebruik van referenties

Op deze site worden diverse referentieprojecten aangehaald die voor of bij derden in het verleden zijn ontwikkeld. Het is geenszins de bedoeling om de indruk te wekken dat deze projecten voor rekening en risico door ons zijn ontwikkeld. Wel is er een mate van betrokkenheid bij de totstandkoming van deze projecten geweest. De rol is kort weergegeven. Op verzoek kan een uitgebreide toelichting op deze rol worden gegeven.

bottom of page