top of page

Expertises

Wij adviseren, ontwikkelen en begeleiden projecten voor woningstichtingen, gemeenten, grondeigenaren, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. 

 

Acquisitie, onderhandelingen en contractvorming

Wij zijn sterk het acquireren van projecten en opdrachten. Vaak vormen onze uitgebreide locatie onderzoeken daarvoor een basis. Acquisitie doen we op een gestructureerde wijze. Uiteraard reageren we ook op 'ad hoc signalen' uit de markt. 

 

We hebben een ruime ervaring op het gebied van onderhandelingen en contractvorming. Door de gecombineerde economische en juridische know how binnen overzien we snel de financiële consequenties van afspraken.

 

U kunt tevens bij ons terecht voor het opstellen van onder andere:

 • Intentie overeenkomsten

 • Optie- en koopovereenkomsten

 • Samenwerkingsovereenkomsten / V.O.F. - overeenkomsten

 • Anterieure overeenkomsten

 • Vaststellingsovereenkomsten

 • Gebruik-, huur- en pachtovereenkomsten

Project- en procesmanagement

Voor veel projecten voeren wij het projectmanagement of het procesmanagement. Dit al naar gelang de opgave en omvang van het project of de vraagstelling van de opdrachtgever. 

 

We zorgen allereerst voor heldere en duidelijke proces- en projectafspraken, een deugdelijke planning, het bewaken van deze afspraken en voor een goede verslaglegging en documentatie (zowel intern en extern).

 

Onze houding in een project of proces is pragmatisch. Na een zorgvuldige en uitgebreide start(bijeenkomst) zal het projectteam niet groter dan noodzakelijk zijn. Specialistische kennis wordt 'just in time' erbij gehaald.

 

Er wordt gestuurd op afspraken en op eigen- en teamverantwoordelijkheid waarbij open communicatie en heldere afwegingen een must zijn.

 

 

Financiële analyses en exploitaties

'Eerst rekenen, dan tekenen'. Wij rekenen op verschillende momenten in het ontwikkelingsproces een project door; vanaf de eerste schets tot aan de nacalculatie bij oplevering. Op basis van deze doorrekeningen worden budgetten vastgesteld en de liquiditeitprognoses met de financieringsbehoefte bepaald. Het is een instrument om een project op basis van liquiditeit te sturen. 

 

Wij hebben veel ervaring met het maken van:

 • Grondexploitaties (GREX)

 • Opstalexploitaties (OPEX)

 • Stichtingskosten

 • Meerjarenbegrotingen

 • Residuele grondwaarde bepalingen

Visies en schetsplannen

Voor veel locaties en gebouwen maken wij ruimtelijke visies en plannen om te komen tot een haalbare en afzetbare projecten. Vooraf maken wij een goede analyse van het gebied waarbij we kijken naar omgevingsfactoren die een ontwikkeling kunnen belemmeren of juist versterken. 

 

Vervolgens formuleren we een visie en ontwikkelen daarbij een aantal schetsplannen en varianten. In een later stadium werken we deze uit in gedetailleerde verkavelingen, 3d modellen en maquettes. Deze plannen dienen tevens als onderlegger voor de verschillende financiele analyses en exploitaties. 

 

Bij het maken van de visies maken we gebruik van onze ervaringen en interne kennisbank. Ook verrichten wij marktconsultaties, overleggen veel met stakeholders en externe deskundigen en de betrekken steeds vaker de uiteindelijk eindgebruikers bij het proces.  

 

bottom of page