top of page

Cases

'De Bareel' Rijen

Namens WonenBreburg is het centrum van Rijen het woningbouwplan 'De Bareel' aangekocht en samen haar, de initiatiefnemer en aannemer ontwikkeld voor een sociale doelgroep. 

 

Het plan bestaat uit:

  • 68 appartementen aan de Stationsstraat 

  • parkeergarage met 76 plaatsen en bergingen

  • 22 appartementen aan de Spoorlaan Noord

  • 10 eengezinswoningen aan het binnenhof

 

De activiteiten omvatte met naam de acquisitie, (haar) ontwikkeling van het project, het voeren van de onderhandelingen, financiële doorrekeningen en contractvorming. 

'Wilgenakker' Galder

Zuidvast namens WonenBreburg een perceel grond aangekocht in het uitbreidingsplan in Galder. Dit terrein is ontwikkeld met eengezinswoningen waarvan het merendeel bestemd is voor de sociale verhuur. 

 

Het plan omvat:

  • 2 geschakelde koopwoningen

  • 8 sociale huurwoningen

 

De rol van Zuidvast bestond uit de aankoop van grond, het ontwikkelen van een principe verkaveling en de bestemmingsplanwijziging.

'Inventarisatie' Boxtel​
 

Zuidvast heeft in de gemeente Boxtel 224 potentiele woningbouwlocaties in beeld gebracht.

 

Aan de hand van verschillende criteria zijn aangetroffen locaties gefilterd waardoor een zogenaamde 'shortlist' is ontstaan.

 

Met verschillende stakeholders in Boxtel is de informatie gedeeld en wordt deze input gebruikt om strategische huisvestingsbeslissingen te nemen, visies voor wijken en buurten te ontwikkelen en om daadwerkelijk projecten te initieeren. 

 

Zuidvast verricht in meerdere gemeenten dergelijke onderzoeken.

bottom of page